privacy statement

Intermobilitas BV draagt zorg dat de persoonlijke - en privacy gegevens op de site Schadeautos.nl zorgvuldig worden verwerkt en houdt zich aan de voorwaarden welke de wet bescherming persoonsgegevens opgesteld heeft.

Intermobilitas BV mag in het kader van haar uitgebreide dienstverlening de persoonlijke gegevens en privacy items gebruiken voor eigen commerciële doeleinden en verstrekt deze gegevens niet ongevraagd aan derden. 

Schadeautos.nl gebruikt een aantal veiligheidsprocedures om toegang tot het vastleggen en traceren van de persoonlijke gegevens en privacy items uit te sluiten. Dit om te voorkomen dat onbevoegden inzage kunnen krijgen in deze gegevens.

Alle door Schadeautos.nl gebruikte tijdelijke cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden uitsluitend toegepast om de toegangbaarheid tot de website te vergemakkelijken.
Intermobilitas BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacy statement toe te passen indien zij dit noodzakelijk acht.

Indien er sprake is van een wijziging in het privacy statement kunt u dat terugvinden op de website van Schadeautos.nl zonder extra vermelding en dient u deze zelf door te lezen om geheel geïnformeerd te zijn omtrent de voorwaarden van dit privacy statement.

Het bijhouden van algemene bezoekersgegevens en meest bekeken voertuigen en/of pagina's op de site van Schadeautos.nl wordt gedaan om de dienstverlening van www.Schadeautos.nl op een hoog niveau te houden. Dit mag door Intermobilitas BV desgewenst aan derden ter beschikking worden gesteld onder bronvermelding www.schadeautos.nl.

Vragen over deze privacy statement kunt u stellen via het onderstaande e-mailadres.