disclaimer

Lees eerst zorgvuldig de voorwaarden door van de algemene voorwaarden van Schadeautos.nl voordat u gebruik gaat maken van de website Schadeautos.nl Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09162738.

Ondanks de grote zorg en nauwkeurigheid welke door Schadeautos.nl wordt besteed aan de juiste invoer van gegevens op de website t.a.v. voertuigen met betrekking tot merk, type en bouwjaar kan Schadeautos.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolkomenheden of onjuistheden. Aangezien een deel van de informatie op deze website door derden wordt ingevoerd is SCHADEAUTOS.NL op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze gegevens. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleed aan de informatie, prijzen of andere inhoudelijke zaken welke gepresenteerd worden op de website van Schadeautos.nl Tevens is Intermobilitas BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van transacties welke tot stand komen via de website van Schadeautos.nl.

Alle tekstuele weergaven van deze website mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gebruik op de website Schadeautos.nl en alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van deze website berusten bij O7 B.V.. en mogen absoluut niet door derden worden gebruikt. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O7 B.V. informatie van de website van Schadeautos.nl te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Bij twijfel of constatering van de juiste gegevens op de website van Schadeautos.nl betreffende een aangeboden voertuig verzoeken wij u om contact op te nemen met de aanbieder van dit voertuig. Intermobilitas BV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen en acties welke hier uit voortvloeien.

Intermobilitas BV stelt de website Schadeautos.nl zoveel mogelijk beschikbaar (24 uur per dag, zeven dagen in de week) maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van tijdelijk niet beschikbaarheid van de website van Schadeautos.nl.

Schadeautos.nl. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie van de website te verwijderen indien Schadeautos.nl dit noodzakelijk acht.
Intermobilitas BV heeft het recht om de voorwaarden alsmede de website van Schadeautos.nl op elk moment te wijzigen en/of aan te passen.